หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน  งานวิจัย   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง
กรมประชาสัมพันธ์


http://kingrama9.th
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
กรมประชาสัมพันธ์


human.ku.ac.th
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ (ku.ac.th)
ตุลาคม 2560 น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประกาศสำนักพระราชวัง ฉบับที่ 1 (13 ต.ค. 59)
www.youtube.com


ร่ำไห้ทั้งแผ่นดิน “ในหลวง ร.9” เสด็จสวรรคต
manager.co.th


โลกอาลัย “ในหลวงภูมิพล” มหากษัตริย์นักพัฒนา
manager.co.th


การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

th.wikipedia.org


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
th.wikipedia.org


ในหลวง รัชกาลที่ ๙
news.kapook.com


๘๐ เรื่องของในหลวงที่เราอาจไม่เคยรู้
teen.mthai.com


บันทึกภาพกิจกรรม - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ภาวนาถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.
 เดือนตุลาคม 2560 --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

แรมสิบห้าค่ำ เดือนสิบ
วันสารทไทย


ขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบเอ็ด
วันออกพรรษา


กฐิน

พระบรมรูปทรงม้า
23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช


กำหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี 2560

 


     วิสัยทัศน์ มก.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ส.ค.ส. พระราชทาน
ในรัชกาลที่ ๙

ใบสั่งซื้อ บัตรอวยพร
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-942-8711-2 ต่อ 1078 โทรสาร 02-942-8680 
แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกกิจกรร


  แหล่งสารสนเทศอื่น [link]
 
คลังเปิด - แบ่งปันความรู้

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
 

© 2017 --jameekorn.y@ku.th--
web counter