“นิทรรศการภาพถ่ายเก่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ร่วมกับภาควิชาวรรณคดีและภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชม “นิทรรศการภาพถ่ายเก่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-942-8711  


 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900