โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียนเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คอนเสิร์ต "ดุริยคีตาอุษาคเนย์" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “มหาราชกษัตริย์เกษตร”
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2560

 
 
Pages:     1 2 3 4  5  6