งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2560
ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลการเสี่ยงทายพระโค ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2560| youtube.comพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ภาพชุด) | komchadluek.netวันพืชมงคล 2560 พิธีแรกนาขวัญ | kapook.comวันพืชมงคล 2560 ประวัติและความหมาย คำทำนายวันพืชมงคล | news.ch7.comแรกนาขวัญ | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.วันพืชมงคล 2560 พระโคกินอะไร | news.tlcthai.comเล่าเรื่องเสี่ยงทาย “พระโคกินอะไร-หมายถึงอะไร” | ASTVผู้จัดการออนไลน์
การซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2559
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่มาของข้อมูล
google.co.th


 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] 15 พฤษภาคม 2560


© 2017 --amcjky@ku.ac.th--