วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ เกษตรกลางบางเขน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ บุคลากรสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
ร่วมกิจกรรมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
ณ สวนวรุณาวัน สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และที่คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ได้ปลูกต้นสัตบรรณ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เสร็จจากปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด ณ สวนวรุณาวันแล้ว คณะผู้บริหาร มก. และผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปยังอาคารศูนย์เรียนรวม 3 โดยการปั่นจักรยาน เพื่อไปปลูกต้นนนทรี รุ่น KU76 จากนั้นรักษาการแทนอธิการบดีและคณะได้เดินต่อไปยังคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะมนุษยศาสตร์ อีกทั้งได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกด้วย.
 
Pages:     1 2