งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.


๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ ๑๐ มีนาคม, ๑๕ เมษายน, และ ๔ ตุลาคม
 
 
 

เรื่องเล่าส่วนพระองค์ พระราชจริยวัตร 'พระราชินี' แม่ของแผ่นดิน | ไทยรัฐออนไลน์๒๕ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สิริโฉม ราชินีของชาวไทย | mthai.com๗ ฉลองพระองค์ งามวิจิตร ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | mthai.comวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม | sanook.comวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ | kapook.comวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม) วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ | tlcthai.comพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | qsmtthailand.org


สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ของทุกปี ก็คือ ดอกมะลิ ด้วยเหตุผลที่ว่า ดอกมะลิเป็นดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย...
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] 8 สิงหาคม 2560


© 2017 --jameekorn.y@ku.th--