งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 
วันนี้ 29 ก.ค.2560 "วันภาษาไทยแห่งชาติ" วธ.เชิญชวนสถานเอกอัครราชทูตต่างๆในประเทศไทย
ร่วมสร้างสรรค์ คลิปวีดิโอรณรงค์ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" มี 10 สถานทูตส่งคลิปร่วมโครงการ
ลองคลิกชม...คลิปวีดิโอรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ แล้ว..คนไทยทุกคน
จะต้องภาคภูมิใจที่มีภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่โดดเด่น มีเสน่ห์ ไม่เหมือนชาติใด...

- วันภาษาไทยแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

- วันภาษาไทยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย

- วันภาษาไทยแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

- วันภาษาไทยแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย"วันภาษาไทยแห่งชาติ"| เดลินิวส์... (dailynews.co.th)ประวัติความเป็นมา วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม"| nation tvวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559| kapook.com29 กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ | mthai.comวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ | หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรีวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น“วันภาษาไทยแห่งชาติ” | สสส.เรียงความวันภาษาไทยแห่งชาติ ตัวอย่างเรียงความภาษาไทย | kapook.com
 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] 7กรกฎาคม 2560


© 2017 --amcjky@ku.ac.th--