งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 

ที่มา : http://horoscope.mthai.com/horoscope-highlight/13913.html
วันเข้าพรรษา | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.วันเข้าพรรษา ต ร ง กั บ วั น แ ร ม ๑ ค่ำ เ ดื อ น ๘ | ธรรมะไทยวันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา | sanook.comวันเข้าพรรษา 2560 ประวัติวันเข้าพรรษา | kapook.comเรื่องเล่า..วันเข้าพรรษา เมื่อฤดูฝนมาเยือนดินแดนธรรม | mthai.com
ปีพุทธศักราช 2560 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] 5 กรกฎาคม 2560


© 2017 --amcjky@ku.ac.th--