วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล
ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี
(ความหมาย ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕)

และเป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล

 
 พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก | librarykm.stou.ac.thพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.เล่าด้วยภาพ: พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช รัชกาลที่ ๖ | reurnthai.com“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” | library.stou.ac.th/contentวันฉัตรมงคล 2559 ประวัติวันฉัตรมงคล | kapook.comวันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล | scoop.mthai.comบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑ (รัชกาลที่ ๙) | youtube.com

บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒ (รัชกาลที่ ๙) | youtube.com

บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๓ (รัชกาลที่ ๙) | youtube.comhttp://library.stou.ac.th/content/“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม-เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙


© 2016 --jameekorn.y@ku.th--