เกี่ยวกับ มก. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 
 
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เล่มที่ ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง


 
QR Code มหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเขียวใบไม้
 
 
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

นนทรีทรงปลูก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม
 
และทรงมีพระราชดำรัสถึงบุคลากรและนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวนั้นว่า

ต้นนนทรี
(Peltophorum pterocarpum ) เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminasae มีอายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี ลำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอม น้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน ๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อ แก่ออกสีน้ำตาลแดง ทนทานในทุกสภาพ อากาศ
 
 
 
เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์"
เขียวธงขจี
สถานเรียนเกษตรนั้น
เขียวนาป่าไพร
เพราะไทยผลิตค้า
(หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจสำราญ
ล้วนปรีเปรมนำวิชา
จะจงรักจอมจักริน
พระคุณเกษตรล้น
  ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
เราผูกพันบูชา
แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย
 
 
ดูเพิ่มเติม : วันพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์
ทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี
  ต้นนนทรี
 

ที่มาอ้างอิง : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://ku.ac.th
http://pr.ku.ac.th/ku-pic/html/nonsee'king.htm (ประชาสัมพันธ์ มก.)
http://arc.src.ku.ac.th/index.php?iPage=logo
(หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา)
http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p001.htm
(ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 
 


- ภาพตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1, 2, 3
- การสร้างประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค
จากสูจิบัตร งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๕๓ ปี
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
 

 

 

 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--