งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560 โดยมีภาพไก่ ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์.. และ เป็นสัตว์ประจำปีนักษัตร พร้อมข้อความอวยพรชาวไทย.. โดยระบุว่า..
ไก่แก้วขันขับพ้น ราตรี
สุริยะเปล่งแสงสี แจ่มจ้า
วันใหม่ศกใหม่มี ความสุข
การกิจเก่งก้าวหน้า ก่อเกื้อล้วนกุศล
 
บัตรส่งความสุข

การปฏิบัติตนในเทศกาลวันปีใหม่นอกจากการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ไปฟังธรรมที่วัด กราบขอพรจากผู้ใหญ่ อวยพรเพื่อนฝูง และการมอบของขวัญให้กันและกันแล้ว

ยังมีธรรมเนียมประเพณีที่นิยมปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง คือการส่งบัตรคำอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) ไปยังบุคคลที่เราเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกด้วย เป็นการแสดงความปรารถนาดีและยินดีให้ผู้นั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดปี


ภาพจาก THAI POSTCARD CENTURY © photographs River Books
 
 

ประวัติการส่ง ส.ค.ส. ในวันปีใหม่

การส่ง ส.ค.ส. หรือบัตรอวยพรนั้น ประเทศไทยรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ ซึ่งนิยมส่งบัตรอวยพรกันมาเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปีแล้ว ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ ๑๘ หรือตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา บัตรอวยพรนี้ปรากฎในรูปแบบ "บัตรเยี่ยม" (Visiting Card) เป็นบัตรกระดาษขนาดเท่าไพ่ นิยมเขียนข้อความหรือพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ ลงไปเพื่อเยี่ยมเยียนกันในวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาแพร่หลายไปในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วาเลนไทน์ คริสต์มาส มีการส่งพิมพ์และส่งบัตรอวยพรกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

สำหรับในประเทศไทยนั้น เชื่อกันว่าบัตรอวยพรปีใหม่ที่เก่าแก่ที่สุด คือ บัตรอวยพรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ขึ้น เมื่อ ๑๒๐ กว่าปีก่อน โดยในรัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงมีการรับเอาขนบธรรมเนียมของตะวันตกมาด้วย

ทั้งนี้การส่งบัตรอวยพรของพระองค์นั้น ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้ปรากฎสำเนาคำพระราชทานพรขึ้นปีใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ของพระองค์ ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๐๙ แปลได้ใจความว่า "ทรงขอส่งบัตรตีพิมพ์คำอวยพรนี้ถึงบรรดากงสุล เจ้าหน้าที่กงสุลต่าง ๆ และชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยโดยทั่วถึงกัน"

ต่อมาในช่วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ความนิยมการส่งบัตรอวยพรแพร่หลายอย่างมาก มีหลักฐานบัตรอวยพรประเภทต่าง ๆ ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นจำนวนมาก โดยมักนิยมส่งกันในช่วงเดือนเมษายน ตามวันขึ้นปีใหม่เดิมที่ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน และบนบัตรอวยพรเหล่านั้น ยังพบคำว่า "ส.ค.ศ." หรือ "ส.ค.ส." ปรากฎอยู่ จึงเชื่อกันว่า คำว่า "ส.ค.ส." เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ โดยย่อมาจากคำว่า "ส่งความศุข" หรือ "ส่งความสุข"

หลังจากนั้น ส.ค.ส. ก็เป็นสิ่งที่นิยมส่งให้กันในวันขึ้นปีใหม่ จนถึงปัจจุบันนี้ และ ส.ค.ส. ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปมีการนำวัสดุต่าง ๆ มาประดิษฐ์ ตกแต่ง มีรูปแบบ ลวดลายหลากหลายมากขึ้น


 

แหล่งสารสนเทศอื่น  

อุทยานการเรียนรู้ TK park. บัตรอวยพรย้อนยุค, สื่อประสม E-book [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://valuablebook.tkpark.or.th/image/CARD/bp.html (วันที่ค้นข้อมูล : 14 มีนาคม 2558)

 

 

ตัวอย่าง ส.ค.ส. ปีใหม่
 
 
ตัวอย่างคำอวยพรเทศกาลวันปีใหม่
 

 
รวบรวมข้อมูลโดย --amcjky@ku.ac.th--

ที่มาข้อมุล : http://www.kapook.com [http://hilight.kapook.com/view/18913]
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
- banfun.com
- bmaeducation.in.th
- thaigoodview.com
- tumsrivichai.com
- eduzones.com
- ru.ac.th
- duangden.com
 
 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--